Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Nova regulació per als Plans d'Igualtat

  • 22 de marzo de 2019

El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació, modifica l'apartat 2 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de Març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Llegir més

Reial decret llei per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l'ocupació i l'ocupació

  • 22 de marzo de 2019

La Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, va tenir per objecte fer efectiu el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l'eliminació de tota discriminació. No obstant això ...

Llegir més

Dia Internacional de les Dones

  • 8 de marzo de 2019

En el dia de la dona ens sumem al suport i compromís amb la igualtat real entre homes i dones i la presència femenina en tots els àmbits.

Llegir més

Jubilació parcial empreses manufactureres

  • 8 de febrero de 2019

La normativa permetrà que els treballadors de les empreses de manufactures es retirin anticipadament sense haver d'aplicar coeficients reductors en la prestació.

Llegir més

Successió empresarial en la compra d'actius

  • 6 de febrero de 2019

La qüestió que es planteja en la Sentència del Tribunal Suprem (Sala del Social, secció 1a de 27 de novembre de 2018), se cenyeix a determinar si l'empresa a la qual se li adjudica una unitat productiva concursada és responsable de certes obligacions pendents de pagament.

Llegir més


Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

L'absentisme laboral font de preocupació empresarial

5 de diciembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019
Imagen de seguimiento