Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Reducció de jornada per guarda legal i concreció horària. Sentència 1 de Febrer de 2.018 del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia

  • 8 de febrero de 2018

L'article 37.6 de l'Estatut dels Treballadors estableix que el treballador que per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat que no desenvolupi una activitat retribuïda té dret a una reducció de la jornada de treball diària

Llegir més

Indemnització per acomiadament. Responsabilitat solidària administrador de facto d'una societat dissolta legalment

  • 5 de febrero de 2018

L'actual article 367 de la vigent Llei de societats de capital estableix la responsabilitat solidària en el pagament de les obligacions socials posteriors a l'esdeveniment de la causa legal de dissolució i que els administradors incompleixen la seva obligació de convocar en el termini de dos mesos la junta general perquè que adopti

Llegir més

Criteri jurisprudència de la concadenación de contractes a efectes de quantificar la indemnització per extinció del contracte de treball

  • 24 de enero de 2018

Segons la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de data 14 de desembre de 2016, s'ha de tenir en compte a efectes del còmput de l'antiguitat dels serveis prestats des del primer dels contractes temporals, tot això en aplicació de la teoria de la unitat essencial del vincle contractual.

Llegir més

Jugar partits de futbol organitzats per l'empresa, fora de la jornada laboral, és temps de treball

  • 19 de enero de 2018

Recent Sentència de l'Audiència Nacional de data 2017.10.27 analitza la possible consideració com a temps de treball de dos esdeveniments realitzats per comercials d'una empresa fora d'horari laboral, un campionat de futbol i la presentació d'una revista.

Llegir més

Gravar a un empleat robant amb càmera oculta viola la seva intimitat

  • 15 de enero de 2018

L'ocupador no pot gravar de forma secreta en el seu lloc de treball als seus empleats.

Llegir més


Imagen de seguimiento