Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Fins a quatre hores de Permís per votar el 21D, eleccions en un dia Feiner

Les del dijous 21D seran els primeres eleccions en un dia feiner a Catalunya en 37 anys. Repassem Què diu la Llei sobre el Permís laboral per anar votar.

Qui te dret a Permís?

Tots els Treballadors que tinguin una jornada laboral que coincideixi almenys Dues hores amb l'horari de la votació, que és de 9 del matí a 8 del vespre.

Quins permisos laborals hi ha?

Depèn del nom d'hores que coincideixin la jornada laboral il 'horari de votació.

-Si coincideixen entre dues i quatre hores: Permís retribuït de 2 hores.

-Si coincideixen entre 4 i 6 hores: Permís retribuït de 3 hores.

-Si coincideixen a 6 o més hores: Permís retribuït de 4 hores.

-Si coincideixen 01:00 Màxim de 2 hores: no hi ha dret a Permís retribuït.

Què passa con los Treballadors a temps parcial?

En AQUEST ques, la durada del Permís és reduirà de forma proporcional a la jornada de Treball.

I con los del Torn de nit?

Per poder a gaudir del Permís, la jornada laboral ha de coincidir almenys Dues hores amb l'horari d'votació. Si que tinència dret a canviar el Torn per poder descansar Abans de la votació.

Qui Decideix com és distribueixen a els permisos?

Les empreses s'encarreguen de repartir-les. També podin Demanar 01:00 justificant ALS Treballadors que acreditin que han destinataris l'estona de Permís a anar a exercir el dret a sufragi. És un imprès Firmat paper president de la mesa electoral.

Quin Permís tinència a els presidents de taula i a els vocals?

En cas d'haver d'anar a una taula, el Permís és retribuït per a tota la jornada, en cas que per a la persona escollida va seguir a un dia laborable. A més, te dret a percebre una dieta ia 1 Reducció de zinc hores L'endemà del dia de les eleccions.

Els suplents tinència Permís retribuït per presentar-se al col·legi electoral i comprovar si s'hi han de quedar.

Hi ha Permís per votar per correu?

En cas que és treballi Lluny del domicili habitual o que hi Hagi Dificultats per poder anar a votar el col·legi que pertoca, hi ha 1 Permís retribuït per Fer el Tràmit.

POSTS RELACIONATS

Imagen de seguimiento