Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Jubilació parcial empreses manufactureres

 

El dia 8 de desembre de 2018 va publicar al BOE el Reial decret llei 20/2018, de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya que regula entre altres qüestions la jubilació parcial en el sector de la indústria manufacturera, com a nova fórmula d'accés a la jubilació parcial amb simultani contracte de relleu que permet aplicar la normativa anterior a l'entrada en vigor de la Llei 27/2011, sobre actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat social, quan es compleixin els següents requisits;

 • Tenir una edat mínima de 61 anys i, ser treballador per compte d'altri, a temps complet i realitzin directament funcions que requereixin un esforç físic o alt grau d'atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.
 • Acreditar 33 anys de cotització, i en el cas de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33%, aquest període serà de 25 anys.
 • Antiguitat d'almenys 6 anys immediatament anteriors a la data del fet.
 • Concertar amb empresa un contracte de treball a temps parcial, reduint la jornada de treball i el salari entre un mínim de 25% i un màxim de 67% de la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable. Si es contracta al rellevista a jornada completa per temps indefinit, la reducció de la jornada pot arribar al 80%.
 • Concertar contracte de relleu amb un altre treballador desocupat o que tingui concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada
 • Correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i del jubilat parcial, de manera que la del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització corresponent als 6 últims mesos del període de la base reguladora de la pensió .
 • Import de la pensió en funció del percentatge a la base reguladora, i al resultat se li aplica el percentatge de la reducció de jornada experimentada.
 • Efectes econòmics es produiran des de la data en què s'inicia la nova jornada laboral reduïda. Per no perdre efectivitat econòmica la sol·licitud s'ha de presentar dins dels tres mesos següents a la data esmentada, en cas contrari, s'abona amb 3 mesos de retroactivitat a comptar de la sol·licitud.

Incompatibilitats:

 • Amb l'exercici d'un lloc de treball a temps complet.
 • Amb l'increment de la jornada a temps parcial en l'empresa en la qual s'ha jubilat parcialment.
 • Pensions d'incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa, o de jubilació. El reconeixement d'alguna d'aquestes pensions produeix l'extinció de la jubilació parcial

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l'àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

L'absentisme laboral font de preocupació empresarial

5 de diciembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019
Imagen de seguimiento