Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Les mútues i la incapacitat temporal per contingències comunes

La Incapacitat Temporal per Contingències Comunes és aquella situació en la qual un treballador, per causa d'un accident o malaltia no laboral, es troba impossibilitat per al desenvolupament del seu treball i rep assistència sanitària per part del Sistema Públic de Salut. En aquest cas, la baixa mèdica i l'alta s'expedeixen pels facultatius de la Seguretat Social.

Sense perjudici del que precedeix, quan vam entrar a treballar en una empresa no només hem de tenir coneixement de la relació bilateral entre empresa i treballador, sinó altres drets o deures que emparen l'empleat davant altres ens que poden intervenir en la relació laboral, digui el cas per exemple, de les Mútues de Treball quan ens trobem en una situació d'incapacitat temporal.

Doncs bé, resulta interessant el paper de les mútues durant un procés d'incapacitat temporal per contingència comuna, i és per això, que passem a exposar per la importància de la seva intervenció que pot influir en la prossecució o no de la nostra situació.

Així doncs, en els processos d'Incapacitat Temporal per contingències comunes, les mútues no poden cursar una alta mèdica, però el reglament sí faculta les mútues que assumeixin la cobertura del subsidi perquè formulen propostes d'alta mèdica quan considerin que el treballador pot no estar impedit per al treball. Les propostes d'alta han de ser motivades i han de ser dirigides a la Inspecció Mèdica del Servei Públic de Salut, que les remetran immediatament als facultatius als quals correspongui l'emissió dels informes mèdics del procés.

Pel que fa al control i seguiment de la baixa, la qual ostenten les mútues, i pot realitzar a aquest efecte aquelles activitats que tinguin per objecte comprovar el manteniment dels fets i de la situació que van originar el dret al subsidi. Aquesta facultat es pot exercir a partir del moment en què s'expedeixi l'informe mèdic de baixa.

Per a l'exercici de les facultats de control les entitats gestores i les mútues podran accedir als informes mèdics, proves i diagnòstics relatius a les situacions d'incapacitat temporal.

Finalment, els treballadors durant els processos d'incapacitat temporal queden obligats a acudir als reconeixements mèdics que disposi l'entitat gestora, o les mútues. En cas de no acudir el treballador al reconeixement la prestació econòmica se suspèn cautelarment amb efectes des del dia següent al fixat per al reconeixement.

Com és de veure, les mútues tenen un paper primordial en el control, seguiment i propostes d'alta en els procediments d'incapacitat temporal, que valgui dir, que sempre ve motivat per la intervenció de l'empresa a la qual el treballador està vinculat, en conseqüència, no dubti en informar-se a través d'Lúquez i Associats dels seus drets i obligacions.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de prestacions

22 de julio de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de dret i quantitat

31 de agosto de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de nul·litat d'una extinció col·lectiva negociada durant la vigència d'un ERTO ETOP

8 de septiembre de 2021
Imagen de seguimiento