Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

Notificada Lúquez Associats Sentència del Jutjat del Social 1 de Terrassa que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.


L'INSS va reconèixer a l'actora una Incapacitat permanent total per a la seva professió derivada de Malaltia Comuna, davant aquesta resolució es va interposar primer reclamació prèvia davant l'INSS i posteriorment demanda davant el Jutjat del Social de Terrassa, per la qual es reclamava el reconeixement d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

L'actora presentava un quadre clínic amb diverses malalties, entén el magistrat que la valoració d'una incapacitat permanent s'ha de fer atenent, a les limitacions funcionals derivades dels patiments que pateix la persona, ja que són aquestes limitacions les que determinen l'efectiva restricció de la capacitat de guany. Així doncs, per valorar el grau d'invalidesa s'ha de tenir en compte les limitacions que representen les lesions que es pateixen, havent analitzar les capacitats residuals.

Segons l'article 137.5 de la LGSS s'entén per Incapacitat Permanent Absoluta la situació per la qual el treballador segons les seves dolències i les seves limitacions, es veu impossibilitat per dur a terme o concloure encertadament qualsevol tipus d'activitat laboral, per simple o lleugera que sigui. Tanmateix, això no pressuposa l'absència de tota capacitat física o psíquica de la persona afectada, sinó d'aquelles facultats que, siguin indispensables per a realitzar qualsevol activitat, emmarcada en l'àmbit laboral, amb les mínimes exigències requerides de dedicació, professionalitat i eficàcia.

El magistrat entén que el quadre mèdic de l'actora és motiu del reconeixement d'una incapacitat permanent absoluta, destaca del mateix dues malalties la fatiga crònica i la depressió major, greu i recidivant. Així doncs, la fatiga crònica quan es manifesta en grau III.IV, suposa acord amb la doctrina judicial, que malgrat el tractament pal·liatiu sense tenir perspectiva de curació, el reconeixement de la Incapacitat Permanent Absoluta. En relació a la depressió major, greu i recidivant també la doctrina entén que procedeix el reconeixement d'IPA.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l'àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de prestacions

22 de julio de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de dret i quantitat

31 de agosto de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de nul·litat d'una extinció col·lectiva negociada durant la vigència d'un ERTO ETOP

8 de septiembre de 2021
Imagen de seguimiento