LLUÍS SANLLEHÍ

LLUÍS SANLLEHÍ

ADVOCAT SÈNIOR /

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB) i amb Post Grau en Dret Laboral i de la Seguretat Social (CEF).

Especialitzat en l’Assessorament Jurídic Laboral i en trobar les mesures de solució adequades als conflictes del dia a dia entre les empreses i els seus treballadors, compta amb 20 anys d’experiència en matèria Jurídica Laboral.