Àrea de defensa jurídica

LA NEGOCIACIÓ ÉS LA CLAU DE L’ÈXIT

Per Lúquez Associats és molt importants que els nostres clients NO es sentin sols a l’hora d’enfrontar davant de qualsevol negociació col·lectiva, individual i / o procés judicial, per això actuem en la seva representació i defensa jurídica. La nostra proximitat i implicació fan que siguem més que una Consultoria Laboral.

– Auditories Laborals i de Seguretat Social.Due diligences laborals.
– Mesures de flexibilitat interna com a pla de viabilitat empresarial.
– Modificació de condicions de treball, desvinculació de Conveni Col·lectiu, suspensions de contracte o reduccions de jornada, mobilitat geogràfica i funcional. Reorganització empresarial.
– Expedients de Regulació d’Ocupació d’extinció de contractes. Acomiadaments objectius. Tancament d’empresa. Convenis de recuperació amb el FOGASA per aconseguir el pagament ajornat d’indemnitzacions.
– Negociació, redacció, homologació i aplicació de convenis Prevenció de riscos laborals.
– Recàrrec de prestacions.
– Sancions administrativas.Instrucción d’expedients davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
– Representació davant la negociació de Conflictes Col·lectius.
– Representació i defensa jurídica de l’empresa davant demandes per acomiadament o reclamacions de quantitat.
– Assessorament i Representació de l’empresa en les reunions amb la representació legal dels treballadors. Assessorament i representació de l’empresa en matèria de procediment electoral, garanties i drets dels representants dels treballadors.

Àrea d'assessorament laboral

Oferim un ampli ventall de serveis relatius a la gestió laboral perquè pugui invertir el seu temps exclusivament en el desenvolupament de la seva activitat.

Àrea fiscal i comptable

Els oferim portar tota la comptabilitat de la seva empresa des de les nostres oficines a més de representar- davant els organismes recaptadors i assessorar- en material fiscal i tributària.

Àrea gestió nòmines

El nostre departament fa que els nostres clients rebin l'assessorament adequat envers els seus empleats i individualment, oferint-tranquil·litat en el seu dia a dia.

ELS NOSTRES ESPECIALISTES EN ÀREA DE DEFENSA JURÍDICA

A Lúquez Associats comptem amb un ampli equip format per advocats altament especialitzats en l’àmbit jurídic laboral.

Ignasi Lúquez

Ignasi Lúquez

SOCI DIRECTOR ADVOCAT SENIOR / Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB), amb diversos Post Graus tant en Dret Laboral i de la Seguretat Social (URLL) i en Tributació (UAB), com en Direcció i Gestió d'Entitats Esportives (UB) a més d'un Màster...

Llegir més
Ramón Lúquez

Ramón Lúquez

SOCI ADVOCAT SENIOR / Diplomat en Ciències Empresarials i Llicenciat en Dret a la Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB), especialitzat en Auditoria Jurídic-laboral (ICAB) i amb un Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social (UPF). Especialitzat en...

Llegir més
Lluís Sanllehí

Lluís Sanllehí

ADVOCAT SÈNIOR / Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB) i amb Post Grau en Dret Laboral i de la Seguretat Social (CEF). Especialitzat en l'Assessorament Jurídic Laboral i en trobar les mesures de solució adequades als conflictes del dia a...

Llegir més
Rosa Cruz

Rosa Cruz

ADVOCADA SÈNIOR (Col·laborador) / Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB) i Col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona, amb Postgrau en Dret de Família especialitat en separacions i divorcis (UAB).Àrbitre en matèria civil del...

Llegir més

AL NOSTRE BLOC TROBARÀS:

Informació sobre FOGASA, és el Fons de Garantia Salarial que cobreix el pagament dels sous i indemnitzacions de les persones que no perceben les retribucions de l'empresa on treballen o han treballat

Els nostres especialistes us assessoraran


Contacta amb nosaltres