JOAN GOMÂ

JOAN GOMÂ

ÀREA FISCAL I COMPTABLE (Col·laborador) /

Economista i Diplomat en Ciències Empresarials especialitzat en Auditoria per la Universitat de Vic (UVIC), amb Màsters en Direcció Financera i Control (EAE) i Auditoria de Comptes (UVIC).

El nostre assessor és un expert comptable, Perito econòmic amb més de 15 anys d’experiència en Assessorament comptable i fiscal. Joan és un professional les qualitats més destacables són la diligència i agilitat en l’anàlisi comptable i l’orientació sobre l’optimització fiscal en l’adopció de decisions de naturalesa econòmica dels nostres clients, atenent els beneficis i avantatges fiscals que ofereixen les normes en vigor.

Col·labora com a assessor extern en Lúquez Associats.