Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

El Tribunal Suprem manté els drets del conveni encara finalitzada la ultraactivitat del mateix.

Un dels aspectes més importants que va introduir la reforma laboral de l'any 2010 (Llei 3/2012), era el de la fi de la ultraactivitat dels convenis col·lectius, és a dir la fi de la pròrroga indefinida del que estipula conveni fins que les parts acordessin un de nou. La reforma laboral, establia que transcorregut un any des de la denúncia del conveni per expiració de la seva durada, sense haver-se acordat un nou conveni, el mateix deixava de tenir vigència i passava a aplicar-se el d'àmbit superior que fos d'aplicació.

El Tribunal Suprem, mitjançant Sentència de 17 de Desembre, ha acabat amb la interpretació literal del precepte, en una resolució molt important en el marc de la negociació col • lectiu i en tot l'àmbit laboral de les empreses, per la qual determina que els drets recollits en els convenis per als treballadors que estan en plantilla segueixen vigents tot i que el conveni hagi decaigut per fi de la ultraactivitat, perquè, segons l'Alt Tribunal, formen part dels contractes individuals dels treballadors des del moment que es va iniciar la relació laboral, tenint naturalesa jurídica contractual, sent per tant exigibles entre empresa i treballador pel contracte de treball que els vincula. En conseqüència, i per a la seva supressió, reducció, modificació, ... s'haurà d'acudir a la modificació de condicions de treball.

Res diu respecte als treballadors contractats amb posterioritat a la fi de la ultraactivitat, però sembla entendre que, si s'escau, no es puguin aplicar els drets del conveni caducat.

En el supòsit que ha resolt ara el Tribunal Suprem, l'empresa va entendre que en haver transcorregut un any de vigència prorrogada o ultra-activitat prevista pel nou text legal de 2012, sense que s'hagués subscrit un nou conveni d'empresa, deixava de ser aplicable l'anterior i al no existir conveni d'àmbit superior, va comunicar als treballadors que a partir de llavors aplicaria l'Estatut dels Treballadors. D'aquesta manera, va abonar la nòmina del mes llavors en curs -juliol 2013- en dues quanties diferents: un període a raó del salari anterior, segons en el conveni finalitzat, pels dies en què encara estava en vigor el conveni i una altra quantia inferior pel període restant, d'acord ja a l'Estatut dels Treballadors, sempre segons la pràctica seguida per l'empresa. El Tribunal Superior de Justícia de Balears va declarar no ajustada a dret la conducta empresarial i, interposat recurs de cassació per l'empresa, que ha estat desestimat pel Tribunal Suprem.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020
Imagen de seguimiento