Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

El TS estima recurs contra el Reglament dels ERO (1483/2012).

La Sala Tercera del Tribunal Suprem ha anul·lat part de l'article 35.3 del Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu, de 2012, per considerar contrari al que estableix l'Estatut dels Treballadors la definició que fa de la insuficiència pressupostària que determina l'existència de causes econòmiques justificatives d'acomiadament col·lectiu quan l'empresa és una entitat (pública o privada) de les previstes en l'article 3.2 de la Llei de Contractes de l'Estat (administració de l'Estat i de les comunitats autònomes, entitats que integren l'administració local, entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, organismes autònoms, universitats públiques, diputacions forals i juntes generals del País Basc, i diverses entitats de dret públic).

L'article 35.3 del Reglament introdueix dos criteris per determinar si hi ha insuficiència pressupostària: el dèficit pressupostari de l'Administració pública de referència en l'exercici anterior, i la minoració de crèdits en un 5% en l'exercici corrent o en un 7% en els dos exercicis anteriors. Per al Suprem, segurament els dos criteris poden reflectir situacions d'insuficiència pressupostària; és a dir, situacions en què l'empresa no disposa d'una previsió d'ingressos suficient per fer front als serveis públics que té encomanats. Ara bé, recorda la sentència, "el que la norma legal de referència -és a dir, l'actual disposició final 20a de l'Estatut dels Treballadors- configura com a causa justificativa de l'acomiadament col·lectiva no és la mera insuficiència pressupostària, sinó la 'insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent '".

Per al Suprem, "aquesta important adjectivació està literalment absent en l'art. 35.3 del Reglament i, sobretot, aquest precepte reglamentari no respon a l'exigència legal que la insuficiència pressupostària sigui persistent: el simple dèficit pressupostari de l'Administració pública de referència en l'exercici anterior no implica forçosament tal persistència; i pel que fa a la minoració de crèdits, tot i que pugui de vegades ser indici d'aquesta situació, no condueix ineluctablement a ella ".

La sentència no tindrà efecte retroactiu, de manera que els ajustos aplicats al sector públic a l'empara de l'article no tindran marxa enrere.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020
Imagen de seguimiento