Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

La Due Dilligence laboral, essencial en l'anàlisi de l'empresa i en qualsevol compravenda de negoci

En la fase d'anàlisi de l'empresa i en qualsevol procés de compravenda es duen a terme investigacions de diverses àrees. Són les anomenades Due Dilligence.

Due Diligence


Per no trobar-se amb sorpreses un cop s'ha perfeccionat la compra, i s'hagin assumit totes les responsabilitats de la venedora. Totes elles són àrees rellevants sobre les que el potencial comprador ha d'assegurar disposar el màxim d'informació possible per estar en condicions de prendre la decisió adequada en una transacció. Centrant-nos en la Due Diligence Laboral entenem que la seva funció principal és, amb la informació obtinguda de la venedora o per un altre mitjans, obtenir una anàlisi de la política laboral seguida per la companyia, fixant com a objectius analitzar el compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de Seguretat Social, avaluar i quantificar les contingències que es puguin derivar de qualsevol incompliment.

Donats els temps difícils i la inestabilitat dels mercats en el sector del metall i acer en Lúquez ASSOCIATS, SL, com a professionals experts en matèria laboral i de Seguretat Social amb més de 20 anys d'experiència assessorant a empreses líders del sector, oferim la possibilitat de realitzar una exhaustiva anàlisi dels principals aspectes en les referides matèries que l'Empresa compradora ha de tenir especial atenció, perquè la mateixa pugui signar tranquil·lament la transacció, sent coneixedora de totes les contingències laborals que cal tenir en compte, i que hauran de afrontar un cop hagin adquirit

Per tenir una visió general, la Due Dilligence Laboral s'ha de centrar en:

- Contractació. Revisió de les fórmules de contractació existents a l'empresa, identificant si pot haver abús o frau en la contractació temporal, entendre si hi ha antiguitats no reconegudes, identificar blindatges, pactes especials, revisar la normativa de contractació de minusvàlids, revisar premis o altres compromisos meritats pels treballadors (vinculació, antiguitat, permanència) o altres establerts per conveni col·lectiu. Verificar el grau d'ajust a la normativa dels contractes incloent la revisió de la formalització, documentació, integritat, càlcul, temporalitat i correcte gaudi de les bonificacions ...


- Sistema i quantia de retribució. Estudi de la política retributiva revisant la retribució fixa, la retribució variable, retribució en espècie, millores socials, abonament de part de la retribució en concepte de despeses i dietes. Veure si hi ha endarreriments salarials pendents. Adequació de la mateixa al Conveni Col·lectiu vigent.

contractació


- Temps de treball. Avaluar el compliment de la normativa vigent establerta principalment en el conveni col·lectiu pel que fa a calendari laboral, jornada i horari de treball. Obligació de l'Empresa de registrar la jornada de treball de tots els seus treballadors mitjançant fitxatge pels mateixos, en virtut de l'article 35.5 ET i STAN de 2015.12.04.


- Hores extres. Revisar el nombre i retribució de les hores extres, per si s'adeqüen a la legalitat vigent.

Temps de treball


- Subcontrates. Estudi dels contractes i posada en pràctica dels mateix. Control de les mateixes, i règim de responsabilitat en cas d'incompliment de pagament de seguretat social i salaris per part de les mateixes.


- ETT. Adequació de la utilització de les mateixes a les causes establertes en la normativa vigent. Equiparació salarial a la d'un treballador de l'Empresa principal.

salaris


- Seguretat Social. Avaluar el compliment de la normativa pel que fa a assegurances socials revisant la cotització, accidents de treball, cotització de les retribucions variables com bonus a la direcció, incentius a l'equip de vendes, lots de Nadal, dietes, ...


- Litigis pendents. Identificació d'altres aspectes amb impacte a nivell laboral com els litigis pendents, actes d'Inspecció de Treball, Prevenció de riscos laborals, .... S'han d'analitzar els processos en curs avaluant responsabilitats que puguin derivar-se.


- Òrgans de representació dels treballadors. Verificació de la composició dels òrgans de representació dels treballadors. Utilització del crèdit horari, i de la resta de garanties, drets i mitjans que tenen a la seva disposició.


- Absentisme a la companyia. Anàlisi de les causes, tipus i percentatges per tal d'estudiar mesures de reducció del mateix.


- Baixes per incapacitat. Possibilitats de tramitació d'incapacitats permanents en cas de baixes de llarga durada. Aplicació d'acomiadament objectiu per absentisme en casos de reiterades baixes de curta durada.

Absentisme i baixa laboral

- Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

L'elaboració de la Due Dilligence no és un tema que no tingui importància, ja que dels seus resultats dependrà, en gran mesura, el futur de l'empresa i de les negociacions que precedeixen a una possible adquisició societària, per això, entenem que ha de ser un treball realitzat amb rigor i disposant de tota la informació necessària al respecte.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de prestacions

22 de julio de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de dret i quantitat

31 de agosto de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de nul·litat d'una extinció col·lectiva negociada durant la vigència d'un ERTO ETOP

8 de septiembre de 2021
Imagen de seguimiento