Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Pròrroga tarifa plana.

El Govern acorda prorrogar la tarifa plana en la contractació indefinida fins a 31 de Març de 2.015.

El Consell de Ministres, a proposta de la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha aprovat aquest divendres un Reial Decret Llei pel qual es prorroga la vigència de la tarifa plana de 100 euros per a la contractació indefinida de nous treballadors fins al 31 març 2015

El Govern va aprovar el passat mes de febrer aquesta reducció per incentivar la contractació estable dins del Reial Decret Llei de mesures urgents per al foment de l'ocupació i la contractació indefinida, i va començar a aplicar-se el 25 de febrer. Segons fonts de l'executiu des de la seva posada en marxa, la mesura ha incentivat la contractació de 177.731 treballadors, fet que suposa que un de cada quatre contractes indefinits subscrits en aquest període s'ha acollit a aquesta modalitat. Per aquest motiu el Govern ha considerat necessari ampliar la seva vigència durant tres mesos.

La mesura permet que les empreses o autònoms que vulguin contractar un nou treballador de forma indefinida només cotitzin a la Seguretat Social per contingències comunes 100 euros al mes, durant els primers 24 mesos. Les empreses de menys de 10 treballadors, poden beneficiar-se, un cop transcorreguts els primers 24 mesos, de 12 mesos addicionals d'una reducció del 50% de la quota per aquestes contingències. Exemple: La contractació indefinida a temps complet d'un treballador amb un salari de 30.000 € bruts / anuals, suposa un estalvi de 5.880 € anuals de cotització.

A manera de recordatori indicar que les Empreses que pretenguin beneficiar-se de les referides reduccions han de complir els requisits següents:

- Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

- No haver extingit contractes per acomiadament disciplinari o objectiu declarats judicialment improcedents, o haver realitzat acomiadaments col·lectius en els 6 mesos anteriors a la celebració del contracte.

- Que la celebració d'aquests contractes indefinits suposen un increment tant del nivell d'ocupació indefinida com del nivell d'ocupació total de l'empresa.

- Mantenir durant 36 mesos des de la celebració del contracte el nivell d'ocupació assolit amb la contractació. En cas d'incompliment quedarà sense efecte la reducció i s'haurà de procedir al reintegrament de la diferència entre el que s'aporta i el que hagués procedit aportar de no aplicar-se la reducció.

No és possible aplicar-la en la contractació de treballadors que haguessin estat contractats en altres empreses del grup i els contractes s'haguessin extingit per causes objectives o disciplinàries declarades judicialment improcedents, o per acomiadament col·lectiu en els 6 mesos anteriors a la celebració del contracte que dóna dret a la reducció, ni tampoc en la contractació de treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte hagin prestat serveis en la mateixa empresa mitjançant contracte indefinit.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020
Imagen de seguimiento