Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Simultaneïtat lliurament carta d'acomiadament objectiu i posada a disposició de la indemnització

La jurisprudència al respecte és clara (serveixi d'exemple, entre altres, la Sentència del Tribunal Suprem de 24 de febrer de 2.014), respecte a la necessària simultaneïtat entre el lliurament de la carta d'acomiadament objectiu i el pagament de la indemnització establerta en la llei de 20 dies per any amb el límit de 12 mensualitats, tot això de conformitat amb el que estableix l'article 53.1.b de l'Estatut dels Treballadors.

S'estableix com a requisit necessari, per a la correcció formal de l'acomiadament, el posar a disposició del treballador en el moment de lliurar la carta d'acomiadament objectiu de la indemnització legalment establerta, no sent vàlid l'acomiadament, declarant improcedent el mateix, encara que s'hagi abonat la indemnització uns dies després del lliurament de la carta, tot i estar dins el termini de preavís de 15 dies i per tant estant encara el treballador donat d'alta a la Companyia. L'Estatut dels Treballadors estableix simultaneïtat entre la posada a disposició de la indemnització i el lliurament de la carta d'acomiadament, sense desfasament algun, i sense que hi hagi endarrerir-a la data d'eficàcia de l'acomiadament.

L'única excepció que es permet a aquesta manca de simultaneïtat es produeix en els supòsits d'acomiadament per causa econòmica que la impedeixi, el que s'equipara a falta de liquiditat o tresoreria, no bastant per a això que la causa de l'acomiadament sigui econòmica. Referent a això, s'ha de deixar assegut que no n'hi ha prou amb la mera afirmació empresarial sobre la seva situació de falta de liquiditat, sinó que fa falta, a més, la seva acreditació. I no és el mateix pèrdues que falta de liquiditat, i la mateixa ha de venir referida al moment del lliurament de la carta, de manera que, la il·liquiditat no pot justificar-se amb la sola demostració de l'existència de pèrdues, ni fins i tot que es testifiqués per pèrdues anteriors a la data de l'acomiadament que podran provar en el seu cas, la mala situació econòmica, però no la manca de numerari que impedeix complir amb l'obligació legal de posada a disposició, i precisarà d'altres indicis probatoris que acreditin que en la data del lliurament de la carta -i no després, ni abans- l'empresa es trobava en estat de falta de liquiditat absolut amb manca de tresoreria per sufragar la indemnització de la demandant.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020
Imagen de seguimiento