Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Validesa com a prova per justificar un acomiadament aportar els missatges de WhatsApp.

Mitjançant sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia de 25 d'Abril de 2014, s'afirma la possibilitat d'utilitzar la transcripció de missatges mitjançant WhatsApp com a mitjà de prova legal per justificar un acomiadament disciplinari, sempre que l'obtenció dels mateixos no suposi una vulneració del secret de les comunicacions que estableix l'article 18.3 de la Constitució Espanyola. I no hi ha vulneració quan l'empresa té coneixement de les converses per una de les interlocutores en la mateixa.

El supòsit de fet concret és una treballadora que prestava els seus serveis com a infermera ATS a un centre geriàtric va ser acomiadada disciplinàriament per indisciplina i desobediència i per transgressió de la bona fe contractual després de prendre una pacient un iogurt amb una medicació psiquiàtrica que era per a una altra pacient. La treballadora durant el seu torn, s'havia d'encarregar de la distribució i l'administració de la medicació dels residents durant l'horari de menjar. No obstant això, i com després es va comprovar, una de les auxiliars que l'acompanyaven durant aquest torn va afegir en un iogurt una medicació i, davant la falta de vigilància, erròniament va acabar prenent-altra resident, el que li va provocar una forta somnolència i símptomes d'intoxicació medicamentosa.

Entre les proves que va aportar l'empresa per justificar l'acomiadament estaven tant el visionat de les càmeres de vigilància, en què s'observava com durant diversos dies la infermera es despreocupava de les safates que contenien els medicaments, com la transcripció dels missatges de WhatsApp que va intercanviar amb el seu encarregada, missatges en què la treballadora reconeixia que eren les auxiliars les que s'encarregaven de subministrar als malalts les medicines, quan aquesta tasca era responsabilitat de les infermeres.

El tribunal, com ja es va fer en primera instància, avala la procedència de l'acomiadament, tot i que l'empleada al·legava que l'accés a les converses privades mantingudes per WhatsApp vulnerava el seu dret a la intimitat. La sentència deixa clar que si l'empresa té accés a les converses "per la revelació d'una altra interlocutora, és a dir, una de les intervinents en la conversa, no es vulnera el secret de les comunicacions (art. 18.3 de la Constitució)", de manera que la prova s'ha obtingut de manera lícita, i, per tant, és vàlida.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020
Imagen de seguimiento