Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

Hem rebut fa pocs dies sentència del Jutjat del Social 24 de Barcelona per la qual s'estima demanda presentada per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat empresarial en el pagament de la pensió de jubilació parcial.

Supòsit de fet: Que per vicissituds del negoci es procedeix a la venda per part d'una Empresa de 2 unitats productives autònomes de l'Empresa a una tercera empresa, produint conseqüentment la subrogació empresarial dels treballadors pertanyents a aquestes dues línies de negoci a la nova empresa. Que el treballador jubilat parcial, formava part d'aquesta línia de negoci i va ser subrogat a l'Empresa referenciada, que es va subrogava en tots els drets i obligacions que tenia en l'empleadora inicial. Per la seva banda, el rellevista, en formar part de la unitat de negoci que no es va vendre, va romandre en l'empresa venedora.

En base a això, l'INSS determina que el separar els dos treballadors d'empresa, implicaven l'obligació de l'empresa de contractar un rellevista nou i donar-lo d'alta a la mateixa empresa on es trobava el jubilat parcial. Conseqüència d'això es reclamava l'import de la jubilació parcial abonat per l'INSS durant aquest temps. Tot això en base al que estableix la disposició addicional 2a RD 1131/2002 pel qual s'establia que:

"Si durant la vigència del contracte de relleu, abans que el treballador substituït arribi a l'edat que li permet accedir a la jubilació ordinària o anticipada, es produís el cessament del treballador rellevista, l'empresari haurà de substituir per un altre treballador en situació d'atur o que tingués concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada. ".

Després demanda presentada pel nostre despatx, es dicta Sentència per la qual el jutge calculant la mateixa resol revocar la responsabilitat empresarial per la qual havia estat condemnada l'empresa. El principal argument de la sentència és que l'empresa en la qual es manté el jubilat parcial no està obligada a contractar un nou treballador rellevista, perquè el contracte del rellevista inicial es manté vigent en la nova empresa que s'ha subrogat en la seva relació laboral i es compleix amb això la finalitat del precepte legal que regula la jubilació parcial:

- No entén la jurisprudència que la subrogació sigui un cessament, i per tant no es pot incloure en els supòsits previstos en disposició addicional segona del RD 1131/2002

- El treballador rellevista ha consolidat la seva ocupació en la nova empresa, servint als objectius de política d'ocupació que inspiren la norma

- Segons la normativa laboral aplicable en supòsits de subrogació, la nova empresa ha mantingut al treballador rellevista en les mateixes condicions que tenia amb l'anterior empresari

- El fet que el treballador jubilat i el rellevista formin part de la plantilla de diferents empreses, no suposa incompliment de les obligacions establertes en la norma

- No hi ha conducta fraudulenta per l'empresa originària, de manera que no pot ser d'aplicació la disposició addicional segona apartat 4 del RD 1131/2002

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de prestacions

22 de julio de 2021
Imagen de seguimiento