Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
FAQ

PREGUNTES FREQÜENTS

És possible jubilar-se i treballar alhora?

El Reial Decret Llei 5/2013 permet compatibilitzar el treball a temps parcial o complet per compte propi o aliè, amb el cobrament del 50% de la pensió de jubilació amb unes obligacions de cotització limitades.

Àmbit d'aplicació. Compatibilitat treball- pensió jubilació. Tots els règims de la Seguretat Social, excepte les classes passives de l'estat que es regiran per la seva normativa.

Requisits per compatibilitzar la feina i la pensió.

- Complir l'edat de jubilació ordinària que resulti per a cada cas concret (no cap en jubilacions anticipades o jubilacions acollides a bonificacions).
- El percentatge aplicable a la base reguladora ha d'assolir el 100%.
- El treball compatible podrà realitzar-se a temps complet oa temps parcial.
- Les empreses on es produeix la compatibilització no han d'haver adoptat decisions extintives improcedents en els 6 mesos anteriors a aquesta compatibilitat, sempre que siguin posteriors al Reial decret.

Efectes.

- La quantia de la pensió de jubilació serà el 50% de l'import que es va reconèixer inicialment, una vegada aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública.
- La revaloració de la pensió es reduirà mentre es mantingui el treball en un 50%.
- No es tindrà dret als complements per a pensions inferiors a la mínima.
- Mantindrà la condició de pensionista a tots els efectes (p. Ex .: assistència sanitària).

Cotització per a treballadors per compte propi o aliè. Tant empresari com treballador cotitzaran només per Incapacitat Temporal i per contingències professionals, a la qual s'afegirà una cotització especial de solidaritat del 8% no computable per a les prestacions, que per compte d'altri de distribuir juny 1 % Empresa i un 2% treballador.

AL NOSTRE BLOC TROBARÀS:

Informació sobre FOGASA, és el Fons de Garantia Salarial que cobreix el pagament dels sous i indemnitzacions de les persones que no perceben les retribucions de l'empresa on treballen o han treballat
Imagen de seguimiento