Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
FAQ

PREGUNTES FREQÜENTS

¿Excedència per a la cura de fills. Quan decideixi tornar, hauré reserva incondicional al meu lloc de treball?

Hi ha la possibilitat de sol·licitar excedència per tenir cura d'un fill, tant si ho és per naturalesa, com adoptiu o acollit, d'una durada màxima de tres anys des del seu naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa.

Durant el primer any d'excedència el treballador té dret a la reserva del seu lloc de treball (15 mesos o 18 si es tracta de família nombrosa general o especial). Transcorregut aquest període només tindrà dret a la reserva d'un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. El període en situació d'excedència computa a efectes d'antiguitat, i la jurisprudència majoritària entén que s'ha de computar a l'efecte de quantificar la indemnització.

AL NOSTRE BLOC TROBARÀS:

Informació sobre FOGASA, és el Fons de Garantia Salarial que cobreix el pagament dels sous i indemnitzacions de les persones que no perceben les retribucions de l'empresa on treballen o han treballat
Imagen de seguimiento