Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
FAQ

PREGUNTES FREQÜENTS

Què s'entén per causes econòmiques que permeten justificar un acomiadament objectiu o un ERO?

La Llei 7/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (en vigor des del 7 de juliol de 2.012) que aprova la reforma laboral, i el RD 1483/2012 que aprova el Reglament dels acomiadaments i suspensions de contracte col·lectives estableix que s'entén que concorren causes econòmiques quan dels resultats de l'empresa es desprengui una situació econòmica negativa, en casos com ara l'existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d'ingressos ordinaris o vendes. En tot cas, s'entendrà que la disminució és persistent si durant tres trimestres consecutius el nivell d'ingressos ordinaris o vendes de cada trimestre és inferior al registrat en el mateix trimestre de l'any anterior.

AL NOSTRE BLOC TROBARÀS:

Informació sobre FOGASA, és el Fons de Garantia Salarial que cobreix el pagament dels sous i indemnitzacions de les persones que no perceben les retribucions de l'empresa on treballen o han treballat
Imagen de seguimiento