Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Àrea de defensa jurídica

Àrea de defensa jurídica

LA NEGOCIACIÓ ÉS LA CLAU DE L'ÈXIT

Per Lúquez Associats és molt importants que els nostres clients NO es sentin sols a l'hora d'enfrontar davant de qualsevol negociació col·lectiva, individual i / o procés judicial, per això actuem en la seva representació i defensa jurídica. La nostra proximitat i implicació fan que siguem més que una Consultoria Laboral.

- Auditories Laborals i de Seguretat Social.Due diligences laborals.
- Mesures de flexibilitat interna com a pla de viabilitat empresarial.
- Modificació de condicions de treball, desvinculació de Conveni Col·lectiu, suspensions de contracte o reduccions de jornada, mobilitat geogràfica i funcional. Reorganització empresarial.
- Expedients de Regulació d'Ocupació d'extinció de contractes. Acomiadaments objectius. Tancament d'empresa. Convenis de recuperació amb el FOGASA per aconseguir el pagament ajornat d'indemnitzacions.
- Negociació, redacció, homologació i aplicació de convenis Prevenció de riscos laborals.
- Recàrrec de prestacions.
- Sancions administrativas.Instrucción d'expedients davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
- Representació davant la negociació de Conflictes Col·lectius.
- Representació i defensa jurídica de l'empresa davant demandes per acomiadament o reclamacions de quantitat.
- Assessorament i Representació de l'empresa en les reunions amb la representació legal dels treballadors. Assessorament i representació de l'empresa en matèria de procediment electoral, garanties i drets dels representants dels treballadors.

AL NOSTRE BLOC TROBARÀS:

Informació sobre FOGASA, és el Fons de Garantia Salarial que cobreix el pagament dels sous i indemnitzacions de les persones que no perceben les retribucions de l'empresa on treballen o han treballat
Imagen de seguimiento