Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Àrea fiscal i comptable

Àrea fiscal i comptable

DES DEL AVUI, ens anticipem A DEMÀ

Des de l'Àrea fiscal i comptable els oferim portar tota la comptabilitat de la seva empresa des de les nostres oficines a més de representar-los davant dels organismes recaptadors i assessorar-los en material fiscal i tributària amb la garantia de saber que "no estem pagant de més". Preveure i anticipar-se al futur, permet estar preparat davant de qualsevol circumstància que pugui arribar.

- Planificació i assessorament comptable.
- Assessorament i planificació fiscal i econòmica.
- Gestió i control de la comptabilitat de l'empresari i / o professionals.
- Anàlisi periòdic de l'evolució del seu negoci, anàlisi i informes economicofinancers.
- Estudis i plans de viabilitat d'empreses, valoració d'empreses.
- Fusions i escissions.
- Llibres oficials i comptes anuals.
- Càlcul i liquidació de les declaracions periòdiques d'hisenda, en tots els tributs: IVA, IRPF, retencions de lloguers, declaracions censals.
- Declaracions de rendes a persones físiques amb càlcul previ a la finalització de l'exercici per possible planificació fiscal.
- Impost de societats.

AL NOSTRE BLOC TROBARÀS:

Informació sobre FOGASA, és el Fons de Garantia Salarial que cobreix el pagament dels sous i indemnitzacions de les persones que no perceben les retribucions de l'empresa on treballen o han treballat
Imagen de seguimiento