Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Sol·licitud de pensions i prestacions

Sol·licitud de pensions i prestacions

VOLEM AJUDAR

- Incapacitats Permanents i Gran Invalidesa. Pensions de viduïtat. Pensions d'orfandat
- Càlcul i gestió - tramitació de prestacions de jubilació i assessorament en matèria de "prejubilacions".
- Convenis especials amb la Seguretat Social.
- Prestacions per Atur.
- Capitalització de l'Atur.
- Maternitat / Paternitat, reduccions de jornada i lactància

AL NOSTRE BLOC TROBARÀS:

Informació sobre FOGASA, és el Fons de Garantia Salarial que cobreix el pagament dels sous i indemnitzacions de les persones que no perceben les retribucions de l'empresa on treballen o han treballat
Imagen de seguimiento