Acomiadaments improcedents COVID

Acomiadaments improcedents COVID

Acomiadaments improcedents COVID   A. SJS / 26 Barcelona de 31 de juliol al 2020 (Núm. 348/2020) Antecedents de fet Demandant acomiadat per una falta disciplinària de baix rendiment. Fonaments de dret A la SJS / 26 Barcelona, 10 de Juliol al 2020 (rec. 348/2020),...