L’abonament dels plusos en vacances.

L’abonament dels plusos en vacances.

L’abonament dels plusos en vacances. Recents sentències de l’Audiència Nacional, assenyalen un nou criteri quant a l’abonament dels plusos durant les vacances, indicant l’obligació a l’Empresa de pagar als seus empleats durant el període...