Període de prova i embaràs

Període de prova i embaràs

Període de prova i embaràs El període de prova es troba regulat en l’article 14 de l’Estatut dels Treballadors, és un instrument que permet tant a l’empresari com al treballador rescindir el contracte de treball sense haver de justificar les causes...