Conveni d’aplicació

Conveni d’aplicació

Conveni d’aplicació   El Conveni Col·lectiu és una norma sectorial que dilucida les condicions laborals d’un delimitat sector d’activitat. Aquest és el distintiu bàsic de la norma estatutària que estipula les regles bàsiques de tota relació laboral...