Pacte de no competència postcontractual

Pacte de no competència postcontractual

Pacte de no competència postcontractual El pacte de no competència post contractual es troba regulat en l’article 21 de l’Estatut dels Treballadors que estableix «2. El pacte de no competència per a després d’extingit el contracte de treball, que no...