La clàusula que condiciona el lliurament de la cistella de Nadal a la situació econòmica de la Companyia és insuficient per a la seva supressió

Sentència de l’Audiència Nacional de 2017.07.17 resol la controvèrsia existent sobre la interpretació d’un acord col·lectiu d’una empresa del sector tecnològic en què s’establia com a millora social el dret a rebre una cistella de Nadal sempre que les condicions econòmiques ho permetessin .

La companyia va estar entregant la cistella de nadal a tots els seus treballadors des de l’any 2005 fins a l’any 2011. El 2012 i en els anys següents, la companyia va passar per un procés de crisi econòmica plasmat en diverses mesures d’estalvi de costos consistents en una reducció salarial i, posteriorment un procediment d’acomiadament col·lectiu, i va decidir la supressió del lliurament de la cistella de Nadal en entendre que la situació en què es trobava la Companyia no era compatible amb el lliurament de la cistella. Quan la situació va començar a millorar, els sindicats van reclamar el lliurament de la cistella.

La sentència de l’Audiència Nacional entén que en aquest cas, de la conducta observada al llarg del temps per part de l’empresa “no pot deduir-se la voluntat de lliurar la cistella només en els anys en què l’empresa tingués beneficis, ja que ha quedat acreditat que tot i tenir pèrdues algunes de les empreses del grup en els exercicis 2010 i 2011, la cistella es va lliurar “. I encara que és cert que en el període 2012-2015 els treballadors no van rebre la cistella i que en la demanda dels sindicats només reclamen la cistella de 2016, “d’això no es pot deduir que els treballadors hagin renunciat a aquesta condició laboral”. A més, argumenta l’Audiència, “tampoc hi ha una decisió empresarial explícita d’eliminar el lliurament de la cistella a partir del 2012”.

A això cal afegir, sentència l’AN, que el lliurament de la cistella no estava condicionada més que a “quan les condicions econòmica ho permetin”, condicions, subratlla la sentència, que “mai es van concretar ni van fixar”. I això permet interpretar que “estem davant d’un pacte de millores socials subjecte a l’exclusiva voluntat d’un dels contractants (en aquest cas, l’empresa), alguna cosa expressament prohibit pel Codi Civil (art. 1256 del CC), i que, davant la seva falta de claredat, no pot interpretar sinó com un pacte de lliurament de la cistella realment no condicionat i per això exigible sense condicionament alguna cosa “.

Per tot això, l’AN declara el dret dels treballadors a percebre la cistella, a l’entendre nul·la la clàusula que condicionava la seva entrega a que ho permetés la situació econòmica de l’empresa.