La ITSS redacta un Criteri tècnic sobre l’actuació en matèria de registre per als seus funcionaris