El Govern estima en 150.000 contractes fixos els creats per la tarifa plana.

La ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez ha assenyalat que des de l’entrada en vigor de la tarifa plana per a fomentar la contractació indefinida s’han generat 150.000 contractes d’aquest tipus, indicant a més que tres de cada quatre assalariats té actualment un contracte indefinit. La ministra ha destacat que en els vuit mesos que porta en vigor la mesura un de cada cinc nous contractes indefinits s’ha signat gràcies a aquest incentiu.

Recordar que mitjançant el Reial decret llei 3/2014, de 28 de febrer, es va adoptar una nova mesura per fomentar la contractació indefinida per als contractes indefinits celebrats a partir del 25 de febrer de 2.014, també coneguda com a tarifa plana a la contractació indefinida , que consisteix en beneficiar les empreses que apostin per incrementar les seves plantilles de forma estable, mitjançant una important reducció de les cotitzacions per contingències comunes, passant a ser la quota a ingressar per aquest concepte de 100 euros per als contractes a temps complet i durant un període de 24 mesos.