Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

El permís retribuït per anar al metge no és un dret adquirit

Concedir com retribuït el permís per acudir al metge no vol dir que es creï automàticament un dret adquirit.

No es crea automàticament un dret adquirit quan l'empresa porta un temps considerant com a permís retribuït les absències dels treballadors que van al metge. La càrrega de la prova recau sobre els treballadors, no sobre l'empresa, és a dir, que són ells els que han de demostrar i acreditar la voluntat inequívoca de l'empresa de concedir aquest benefici (sentència de l'Audiència Nacional de 17.06.13).

El sindicat majoritari d'una empresa del sector hidroelèctric va presentar una demanda de conflicte col·lectiu davant l'Audiència Nacional per demanar, entre altres qüestions, que es declarés nul·la la mesura d'una empresa que havia decidit unilateralment deixar de retribuir el temps que els treballadors invertien en acudir a consulta mèdica. El sindicat entenia que s'havia creat una condició més beneficiosa (dret adquirit) per als treballadors, ja que l'empresa no havia exigit recuperar fins llavors aquest temps ni tampoc ho descomptava de la nòmina, tractant aquest cas com un permís retribuït.

El sindicat considerava que ja que s'havia creat un dret adquirit, per eliminar aquest benefici havia d'haver recorregut a la modificació substancial de les condicions de treball.

No obstant això, no ho entén així l'Audiència Nacional, que es posiciona a favor de l'empresa. En la sentència, l'AN deixa clar que són els treballadors i no l'empresa els que han de provar que s'ha creat una condició més beneficiosa i, per això, el decisiu és "l'existència de la voluntat empresarial per incorporar-la al nexe contractual, pel que no és suficient la repetició o persistència en el temps del gaudi, sinó que és necessària la prova de l'existència d'aquesta voluntat empresarial d'atribuir un dret al treballador ".

L'AN recorda que el mateix Codi Civil determina que el consentiment constitueix un element essencial del contracte de treball, "sense el qual esdevé nul de ple dret". I en aquest sentit, l'AN entén que el mer fet que l'empresa no hagi exigit la recuperació del temps invertit en acudir al metge "no és prova suficient com per justificar la voluntat inequívoca de l'empresa de reconèixer aquest dret".

A més, en aquest cas, s'ha demostrat que a l'empresa hi havia una política de flexibilitat horària i que la tolerància de l'empresa, dins d'aquesta política que implicava, entre altres coses, no controlar estrictament les absències dels treballadors, perquè s'entenia que, dins de la flexibilitat horària, els treballadors recuperarien el temps, "no és suficient per entendre tàcitament atorgat el benefici". I a més, en aquest cas, quan es va negociar l'últim conveni, l'empresa es va oposar al fet que s'inclogués en ell com a clàusula específica la consideració com a temps efectiu de treball de les absències per acudir a consulta mèdica. Per tot això, l'AN falla a favor de l'empresa.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020
Imagen de seguimiento