A l’hora de justificar les dietes exemptes dels treballadors, és l’empresa qui respon davant Hisenda?