Accions que pot realitzar abans de finalitzar l’any per rebaixar la seva liquidació de l’IRPF