Acomiadament disciplinario per realitzar activitats incompatibles amb la baixa mèdica i publicar fotos d’això en facebook

El Tribunal Superior de Justicial de les Palmes de Gran Canària va dictar sentència per la qual declarava improcedent un acomiadament per transgressió de la bona fe contractual d’un treballador en situació d’incapacitat temporal per lesió al braç, que va penjar fotos al facebook realitzant tasques de bricolatge de poliment i envernissat de les portes de la seva casay tocant la guitarra, per entendre que no eren activitats incompatibles amb la situació d’IT, ja que no es va acreditar la durada d’aquestes activitats, ni el seu caràcter contraproduent per retardar la seva curació.

No obstant l’anterior el destacable d’aquesta sentència va ser que el Tribunal, tot i que al final va estimar la improcedència de l’acomiadament, descarta la vulneració del dret a la intimitat el fet d’utilitzar imatges penjades a Facebook, ja que són imatges compartides per la treballadora que permetre ser fotografiada en el moment de la seva realització i va procedir a l’exposició pública de les fotos en una xarxa social de lliure entrada a tot el que vulgui prendre coneixement del que en ella exposat. Així mateix tampoc vulnera aquest dret fonamental la recerca empresarial que suposa la recerca en facebook de les fotos, ja que no es tracta d’una activitat que excedeixi de les facultats de control de l’empresari que pot fer seguiment també durant la suspensió del contracte per malaltia, havent de respectar la bona fe contractual.