Acomiadament procedent per causes econòmiques COVID-19