Avalen ajuntar el permís de lactància i l’excedència per cura de fill sense descompte salarial

 

La Sala del Social de l’Audiència Nacional ha dictat una sentència en la qual avala el dret dels treballadors dels contact center a gaudir sense cap condicionant ni descompte econòmic el permís acumulat de lactància i seguidament l’excedència per cura de fill.

La decisió, emès el passat 21 de gener, es produeix arran d’una demanda sobre conflicte col·lectiu presentada pels sindicats CCOO, CGT, CSIF, UGT, USO i CIG contra l’empresa.

La companyia aplicava descomptes salarials a el personal, principalment treballadores amb contractes parcials, que deien encadenar el permís per lactància i l’excedència per cura de fills, el que en la pràctica els obligava a optar per un dels dos drets.

En concret, segons l’Audiència, els descomptaven el temps proporcional als nou mesos d’acumulació de la lactància en els quals no prestaven els seus serveis perquè havien sol·licitat l’excedència per cura de fills de manera immediata a l’permís de lactància.

L’empresa va al·legar que per gaudir de l’permís acumulat de 15 hores per a la cura de l’lactant que preveu l’article 32 de l’conveni de contact center calia que el treballador hagués prestat serveis a l’empresa durant els nou primers mesos de vida de l’lactant.

L’Audiència Nacional, en canvi, estima la pretensió dels sindicats i declara el dret dels treballadors de ‘contact center’ a gaudir el permís acumulat de lactància i seguidament de l’excedència per cura de fill sense que s’apliquin descomptes en la nòmina de l’ treballador.

Insta les empreses a “facilitar la conciliació”

Entre els seus arguments, la Sala considera que la igualtat de gènere ha de prevaler a l’hora d’interpretar i aplicar una norma quan hi hagi diverses opcions i insta les empreses a “facilitar l’exercici dels drets de conciliació de la vida familiar i laboral”.

En la decisió es reconeix expressament que la conciliació familiar i laboral “descansa fonamentalment en espatlles femenins, amb importants repercussions en bretxes d’ocupació i de condicions de treball, que afecten de manera directa a la línia de flotació de la igualtat de tracte i oportunitats” .

En aquest punt, citant dades de l’Institut de la Dona, l’Audiència recorda que més d’un 90% de les excedències per cura de fills són gaudides per les mares (en 2017 van ser 40.563 mares enfront de tan sols 3.363 pares).

“La dimensió constitucional de les mesures normatives per facilitar la compatibilitat de la vida laboral i familiar (…) ha de prevaler i servir d’orientació per a la solució de qualsevol dubte interpretatiu en cada cas concret”, defensa l’Audiència.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.