Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

¿Els rendiments d'un CEO a l'estranger estan exempts de l'IRPF?

Si una empresa desplaça a treballadors a l'estranger, les retribucions poden quedar exemptes en l'IRPF fins 60.100 euros anuals sempre que es compleixin les condicions exigides en l'article 7 p) de la LIRPF.

Tot i així, quan els treballs es desenvolupen en societats de el mateix grup i qui es desplaça és el director general:

  • Hisenda sol ser reticent a admetre l'aplicació de l'incentiu, ja que presumeix que les funcions desenvolupades pel director general són de mera supervisió i control, i no generen un avantatge per a la filial.
  • No obstant això, hi ha tribunals que consideren que aquest criteri no és correcte [TSJ Madrid 2016.06.06]. Apunt. De fet, recentment el Tribunal Suprem també ha indicat que aquestes funcions permeten gaudir de l'exempció en l'IRPF de director general [TS 2019.03.28].


En aquest sentit el TEAC dóna una altra consideració per no admetre l'aplicació d'aquesta exempció: considera que l'exempció de les rendes cobrades per treballs realitzats a l'estranger només és aplicable als rendiments de treball per naturalesa, i no als qualificats de forma expressa per la llei.

En aquesta resolució, l'entitat interposa recurs contenciós administratiu contra l'acord de liquidació d'IRPF en concepte de retencions ingressos a compte de rendiments de treball o professional i entre altres qüestions, entén que la quantia percebuda pel seu conseller delegat en concepte de rendiments de la feina percebuts a l'estranger està exempta, al·legant que la llei no condiciona l'aplicació de l'exempció a l'existència d'una relació laboral.


En la seva resposta, el TEAC comença aclarint que considera que l'exempció és només aplicable als rendiments de la feina per naturalesa, és a dir, als que reflecteixen una relació de dependència laboral. Per contra, no procedeix la seva aplicació per a les rendes que la norma assimila: els rendiments de la feina per decisió legal.


El Conseller Delegat d'una empresa té relació laboral especial, pel que, a efectes d'IRPF, els rendiments que percep són rendiments de treball per decisió legal.
Per tant, atès que la relació que uneix el conseller delegat amb la seva entitat té naturalesa mercantil i no laboral, no és d'aplicació l'exempció prevista per als treballs realitzats a l'estranger.

Resolució TEAC 3934/2017 de 10 juliol de 2019. EDD 2019/28393

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

L'absentisme laboral font de preocupació empresarial

5 de diciembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020
Imagen de seguimiento