Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

Hem rebut fa pocs dies sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual es desestima el recurs de suplicación interposat per l'INSS contra sentència del Jutjat del Social de Barcelona 27 que estimava demanda presentada per Lúquez Associats en matèria d'acord col·lectiu de jubilació parcial.

Supòsit de fet: Empresa presenta acord col·lectiu a l'abril de 2.015 pel qual pretén basant disposició final V del Reial Decret Llei 5/2013 poder seguir aplicant la normativa anterior en matèria de jubilació parcial més beneficiosa per a empresa i treballadors. L'INSS resol denegar la inscripció de l'acord col·lectiu per entendre que el que presenta no és un pla de jubilació parcial, ja que es faculta l'empresa o no a acceptar la jubilació parcial sol·licitada pel treballador ia més no s'aporta per l'Empresa el llistat de treballadors afectats que exigia la normativa al respecte.

Després demanda presentada pel nostre despatx, es dicta Sentència per la qual el jutge (ratificada pel TSJ Catalunya) calculant la mateixa resol revocar la resolució de l'INSS i declarant el dret d'aplicar la normativa antiga en matèria de jubilacions parcials; tot això en base als següents arguments:

- La normativa no recull cap definició del que s'ha d'entendre com a pla de jubilació parcial, de manera que el pla proposat per l'empresa, donant possibilitat als treballadors de sol·licitar la jubilació parcial, i que l'Empresa pugui accedir a tal sol·licitud pot considerar-se un pla de jubilació parcial tan vàlid com qualsevol altre, i més quan el mateix ja havia estat acceptat per l'INSS amb anterioritat.

- Pel que fa a la no aportació de certificat dels treballadors afectats pel pla, la Superioritat entén que és un requisit esmenable, i que per tant, havent presentat l'Empresa la referida certificació amb posterioritat, l'acord s'ha d'inscriure i serà totalment vàlid.

Ens congratula l'obtenció d'aquesta Sentència que permetrà a l'Empresa i als treballadors utilitzar la mesura de la jubilació parcial a un cost i unes condicions molt més favorables per a ambdues parts que les existents ara, que limiten l'accés i encareixen excessivament el cost d'aquesta mesura de rejoveniment de plantilla i foment de l'ocupació, fent-la poc atractiva i infrautilitzada per les parts.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de prestacions

22 de julio de 2021
Imagen de seguimiento