Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

El saltat 26 de Abril de 2019, aquesta part va presentar demanda en matèria prestacional que va ser repartida a el Jutjat del Social nº 1 de Terrassa, suplicant que es dictés sentència de conformitat amb les seves pretensions, en què es declari a la part actora el grau de Incapacitat permanent total per a la professió habitual d'encofrador o subsidiàriament, incapacitat permanent parcial derivada d'accident de treball.


Com a fets provats, l'actor va patir un accident de treball, cursant procés d'incapacitat temporal amb diagnòstic de fractura radial del canell dret desplaçada i contusió costal tractada quirúrgicament, amb disminució de la mobilitat del canell en desviació, en flexoextensió amb dèficit motor de els músculs extensors del canell dret i dels músculs tensors del canell dret, així com cicatriu residual.


La valoració duta a terme per magistrat sobre la incapacitat permanent es va realitzar segons les limitacions funcionals derivades dels patiments de l'treballador, en tant que tals limitacions determinen l'efectiva restricció de la capacitat de guany. Per valorar el grau d'invalidesa més que atendre les lesions, s'atén a les limitacions que les mateixa representen amb vista a l'exercici de l'activitat laboral, havent de realitzar la valoració de les capacitats residuals atenent les limitacions funcionals derivades dels patiments soferts , sense que sigui exigible un sacrifici per part de l'treballador i un grau intens de tolerància per l'empresari.


Així mateix, la jurisprudència destaca el caràcter essencial i determinant de la professió en la qualificació jurídica de la situació residual de l'afectat, unes mateixes lesions i seqüeles poden ser constituïdes o no d'incapacitat permanent en funció de les activitats o tasques que requereixi la professió de l' presumpte incapaç. S'ha de declarar aquest grau d'incapacitat si més no en més d'un 33% de les tasques pròpies de l'activitat habitual amb la professionalitat, dedicació i constància de la relació laboral exigeix, mentre que si no arriba a aquest percentatge de l'33% ens trobaríem davant d'una IP parcial.

Per tant, el Titular de l'esmenta Sala del Social, entén que per la part actora, en concret per a la seva professió d'encofrador, precisa de mobilitat del canell dret, la qual està afectada en més d'un 50% pel que no dóna lloc a una IP Total, però si és tributari d'una IP Parcial, declarant a l'actor beneficiari d'una indemnització de 24 mensualitats, ja que les seqüeles del canell dificulten o fan més penoses algunes tasques de la professió habitual però no consta afectació de la funcionalitat de la mà.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l'àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de prestacions

22 de julio de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de dret i quantitat

31 de agosto de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de nul·litat d'una extinció col·lectiva negociada durant la vigència d'un ERTO ETOP

8 de septiembre de 2021
Imagen de seguimiento