Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

 

El saltat 30 de Maig de 2019, aquesta part va presentar demanda en matèria prestacional davant el Deganat de Terrassa, que suplicava que es dictés una sentència de conformitat amb les seves pretensions, en què es declarés a l'actor el grau d'incapacitat permanent total per a la professió habitual d'operari d'aire condicionat o, subsidiàriament incapacitat permanent parcial derivada d'accident de treball.


En aquest cas, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, indica que l'Accident de Treball va afectar a l'espatlla esquerra de l'actor, sent esquerrà, amb trencament parcial de tendó supraespinós cobrint la mútua la contingència per AT. En aquest cas va patir accident, cursant procés d'Incapacitat Temporal, emetent diagnòstic ICAM confirmat per la CEI de limitació de la mobilitat conjunta de l'articulació de l'espatlla en més de l'50%, juntament amb cicatriu.


Els fonaments de dret, utilitzats pel Sr. Magistrat sobre la valoració de la incapacitat permanent, es van realitzar atenent les limitacions funcionals derivades dels patiments de l'treballador, mentre que les limitacions determinen l'efectiva restricció de la capacitat d'ingrés. Per això, cal atén les limitacions que les mateixes representen amb vista a l'exercici de l'activitat laboral, sense que sigui exigible un veritable afany de sacrifici per part de l'treballador i un grau intens de tolerància per l'empresari.


Destaca el caràcter essencial i determinant de la professió en la qualificació jurídica de la situació residual de l'afectat, de tal manera que unes mateixes lesions i seqüeles poden ser constitutives o no d'incapacitat permanent en funció de les activitats o tasques que requereixi la professió de l'presumpte incapaç, ja que al que fa a la professió habitual, havent de declarar-se aquest grau d'incapacitat quan les lesions o seqüeles impedeixin l'acompliment, si més no en mes d'un 33% de les tasques pròpies de l'activitat habitual amb la professionalitat, dedicació i constància que la relació laboral exigeix, mentre si no arriba a aquest percentatge, ens trobaríem davant d'una IP parcial.


La part actora, per a la professió d'operari d'aire condicionat en cadena de muntatge, emprant reiteradament martell pneumàtic, sent esquerrà com és, presenta limitació de mobilitat d'espatlla, pèrdua global de mobilitat activa de l'51% per trencament parcial de l'supraespinós esquerre i síndrome subacromial, presentant dèficit muscular de l'trapezi, de l'supraespinós i de l'deltoides de l'espatlla esquerra. Per tot això, s'estima parcialment la demanda interposada per aquesta part, declarant a l'actor tributari d'una incapacitat permanent en el grau de parcial derivada d'Accident de Treball, amb dret a la percepció, a càrrec de la Mútua, una indemnització a preu fet de 24 mensualitats, absolent a l'INSS, TGSS i empresa, ja que la limitació en espatlla esquerra dificulten o fan més penoses algunes tasques de la professió habitual, però no consta afectació tal que doni lloc a impediment per a totes les tasques de la professió habitual.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l'àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de prestacions

22 de julio de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de dret i quantitat

31 de agosto de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de nul·litat d'una extinció col·lectiva negociada durant la vigència d'un ERTO ETOP

8 de septiembre de 2021
Imagen de seguimiento