Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

 

El saltat 30 de Maig de 2019, aquesta part va presentar demanda en matèria prestacional davant el Deganat de Terrassa, que suplicava que es dictés una sentència de conformitat amb les seves pretensions, en què es declarés a l’actor el grau d’incapacitat permanent total per a la professió habitual d’operari d’aire condicionat o, subsidiàriament incapacitat permanent parcial derivada d’accident de treball.

En aquest cas, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, indica que l’Accident de Treball va afectar a l’espatlla esquerra de l’actor, sent esquerrà, amb trencament parcial de tendó supraespinós cobrint la mútua la contingència per AT. En aquest cas va patir accident, cursant procés d’Incapacitat Temporal, emetent diagnòstic ICAM confirmat per la CEI de limitació de la mobilitat conjunta de l’articulació de l’espatlla en més de l’50%, juntament amb cicatriu.

Els fonaments de dret, utilitzats pel Sr. Magistrat sobre la valoració de la incapacitat permanent, es van realitzar atenent les limitacions funcionals derivades dels patiments de l’treballador, mentre que les limitacions determinen l’efectiva restricció de la capacitat d’ingrés. Per això, cal atén les limitacions que les mateixes representen amb vista a l’exercici de l’activitat laboral, sense que sigui exigible un veritable afany de sacrifici per part de l’treballador i un grau intens de tolerància per l’empresari.

Destaca el caràcter essencial i determinant de la professió en la qualificació jurídica de la situació residual de l’afectat, de tal manera que unes mateixes lesions i seqüeles poden ser constitutives o no d’incapacitat permanent en funció de les activitats o tasques que requereixi la professió de l’presumpte incapaç, ja que al que fa a la professió habitual, havent de declarar-se aquest grau d’incapacitat quan les lesions o seqüeles impedeixin l’acompliment, si més no en mes d’un 33% de les tasques pròpies de l’activitat habitual amb la professionalitat, dedicació i constància que la relació laboral exigeix, mentre si no arriba a aquest percentatge, ens trobaríem davant d’una IP parcial.

La part actora, per a la professió d’operari d’aire condicionat en cadena de muntatge, emprant reiteradament martell pneumàtic, sent esquerrà com és, presenta limitació de mobilitat d’espatlla, pèrdua global de mobilitat activa de l’51% per trencament parcial de l’supraespinós esquerre i síndrome subacromial, presentant dèficit muscular de l’trapezi, de l’supraespinós i de l’deltoides de l’espatlla esquerra. Per tot això, s’estima parcialment la demanda interposada per aquesta part, declarant a l’actor tributari d’una incapacitat permanent en el grau de parcial derivada d’Accident de Treball, amb dret a la percepció, a càrrec de la Mútua, una indemnització a preu fet de 24 mensualitats, absolent a l’INSS, TGSS i empresa, ja que la limitació en espatlla esquerra dificulten o fan més penoses algunes tasques de la professió habitual, però no consta afectació tal que doni lloc a impediment per a totes les tasques de la professió habitual.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.