¿Cal que el familiar pernocti a l’hospital per tenir dret a l’permís retribuït per hospitalització?