CALENDARI DE LA CAMPANYA RENDA 2015

CALENDARI DE LA CAMPANYA RENDA 2015

2016.04.06 Inici serveis telemàtics esborrany / declaració. Informació telèfon RENDA

Obtenció del número de referència de l’esborrany i / o dades fiscals (RENØ) per Internet o per telèfon (901 12 12 24): 6 d’abril al 30 de juny (24 h).

Confirmació de l’esborrany per via electrònica:

Internet, al servei de tramitació esborrany / declaració (Renda WEB): 6 d’abril al 30 de juny (24 h).

Telèfon, al 901 200 345: 6 d’abril al 30 de juny (L a V de 9 a 19 h).

Modificació de l’esborrany per via electrònica:

Internet, al servei de tramitació esborrany / declaració (Renda WEB): 6 d’abril al 30 de juny (24 h).

Telèfon al 901 200 345: 6 d’abril al 30 de juny (L a V de 9 a 19 h).

Descàrrega gratuïta del Programa PADRE per Internet.

Presentació de declaracions Renda 2015 confeccionades amb Renda WEB (excepte si el contribuent té activitats econòmiques), amb el programa PADRE o amb altres programes informàtics homologats, exclusivament per Internet: 6 d’abril al 30 de juny (24h).

Presentació de declaracions de Patrimoni 2015, exclusivament per Internet: 6 d’abril al 30 de juny (24h).

Servei telefònic d’Informació Tributària de RENDA, 901 33 55 33 (L a V de 9 a 19h; aquest servei romandrà tot l’any).

2016.05.04 Inici servei de cita prèvia
Petició de cita prèvia per a confecció de declaracions i modificació d’esborranys:

Internet (24h): 4 de maig al 29 de juny.

Telèfon al 901 22 33 44 (L a V de 9 a 19h): 4 de maig al 29 de juny.
2016.05.10 Inici de l’atenció presencial (confecció / modificació i presentació esborranys / declaracions) en Oficines:
Inici del servei de confirmació / modificació d’esborranys en oficines de l’Agència Tributària i d’altres administracions (CCAA i CCLL) que col·laboren en la prestació del servei, PRÈVIA CITA: 10 de maig al 30 de juny.

Inici del servei de confecció / presentació de declaracions en oficines de l’Agència Tributària i d’altres administracions (CCAA i CCLL) que col·laboren en la prestació del servei: PRÈVIA CITA: 10 de maig al 30 de juny. Telèfon al 901 22 33 44 (L a V de 9 a 19h): 4 de maig al 29 de juny.

2016.06.25 Data límit domiciliació bancària

Últim dia per presentar declaracions amb domiciliació bancària.

2016.06.29 Últim dia per demanar cita prèvia per a atenció en oficines

Últim dia per sol·licitar cita prèvia per a atenció en oficines.

2016.06.30 Últim dia de Campanya de Renda 2015

Últim dia per presentar esborranys / declaracions de Renda 2015 i de Patrimoni 2015.

FI DE LA CAMPANYA DE RENDA 2015

2016.11.07 Últim dia segon termini

Últim dia per fer el pagament del segon termini de la quota de l’Impost sobre la Renda 2015.

Aquesta informació està disponible al web de l’Agència Tributària