Coincidència de les vacances autoritzades amb el període de confinament