Comentaris a les xarxes socials com a causa d’acomiadament (II)

Seguint amb la seqüència de causes d’acomiadament disciplinari per la implicació de les xarxes socials en l’esfera del Dret Laboral, una altra de les qüestions a tenir en compte amb l’ús de les xarxes socials, són els comentaris abocats a les mateixes, que poden considerar com a causa d’acomiadament depenent del contingut.

A causa de la globalització de les xarxes socials, en parangó amb el món jurídic, ja hi ha una proliferació de sentències que tracten d’aquesta matèria en concret.

Així doncs, la Sala del Social del TSJ Catalunya va decretar la procedència de l’acomiadament d’un empleat que va propagar al seu mur de Facebook, improperis contra el responsable de la seva empresa. Referent a això, és de ressaltar, que no totes les manifestacions mereixen la conseqüència d’un acomiadament, la nota diferenciadora que els jutges matisen, és quan són injuriosos i reiterats. En congruència, el nus gordià per determinar la procedència o improcedència de l’acomiadament, és la intensitat dels insults, el context i la freqüència dels mateixos, sent indiferent si al·ludides publicacions s’han abocat en horari laboral o fora, el rellevant és l’acte .

En contraposició, hi ha sentències que han raonat la improcedència de l’acomiadament al col·legir que els comentaris bolcats a Facebook objecte de sanció, eren d’índole jocós i amb caràcter puntual.

És necessitat ressaltar, que la llibertat d’expressió acull la crítica, però no les injúries ni les calúmnies.

A més a més, no només els comentaris poden ser filtrats per l’empresari, sinó també les imatges. A col·lació amb l’esmentat, una de les originàries sentències que recullen aquesta situació, va ser la del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia de 10 de novembre de 2011, la qual va dictaminar la procedència de l’acomiadament d’un operari que havia penjat a Facebook, fotos a el centre de treball de l’empresa en una actitud indolent, exhibint la seva ubicació i característiques de la caixa forta.