Compensació de la indemnització percebuda per fi de contracte amb la indemnització per acomiadament improcedent