¿Constitueix acomiadament improcedent el cessament per baixa voluntària d’una treballadora que es penedeix dins el termini de preavís?