Declaració informativa d’operacions vinculades, i d’operacions i situacions amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals