Del gaudi o no de l’anomenada

Del gaudi o no de l’anomenada “pausa de l’entrepà”

L’anomenada “pausa de l’entrepà”, segons la recent Sentència emanada del Tribunal Suprem de 12 de novembre de 2015, s’ha qualificat com a treball efectiu i, com a tal, ja està computat a efectes de la jornada anual i es troba remunerat amb l’oportuna retribució mensual. A causa d’aquest còmput i la seva derivada gratificació o remuneració ordinària, la circumstància que qualsevol treballador no gaudeixi del descans -de vint minuts- no figura que amb això ultrapassi la jornada anual pactada, perquè els períodes de descans estan circumscrits a al·ludida jornada anual. En efecte, no es pot considerar que suggerit període d’activitat hagi de titllar-com “hores extraordinàries” per al supòsit de no gaudir-se, sinó que planerament es tracta de temps de descans no gaudit que esdevé ficat dins el temps màxim de treball que s’ha convingut col·lectivament , de manera que si existís una retribució complementària -a part de la ordinària- plasmada en les taules salarials del conveni d’aplicació, això no contravé la regulació específica de les hores extraordinàries.