Delegats de personal

Podem reduir el nombre de delegats de personal i passar de 3 a 1 al havent reduït el nombre de trabagadores de 35 a 25?

El reajustament de delegats de personal es realitza a través del que s’anomenen les ELECCIONS PARCIALS. No obstant això, estan pensades únicament per a supòsits d’augment de plantilla.

Tant l’article 67.1 de l’Estatut dels Treballadors, com l’article 13.1 del Reglament d’Eleccions a òrgans de representació dels Treballadors en l’Empresa, de 13 setembre, és clar al respecte:

  • “En el cas que en un centre de treball es produeixi un augment de la plantilla per qualsevol causa i quan això impliqui l’adequació del nombre de representants dels treballadors d’acord amb les escales previstes en els arts. 62,1 i 66, 1 ET, es podrà promoure elecció parcial per cobrir els llocs vacants derivats de la nova situació “.

La llei preveu que a les empreses de 6 a 30 treballadors només els correspon un delegat de personal però en general una empresa no pot reduir el nombre de representants dels treballadors de forma unilateral. Per tant, aquests mantindran el càrrec. No obstant això, hi ha dues excepcions a aquesta regla general.

  1. D’una banda, si el seu conveni col·lectiu preveu la possibilitat d’ajustar el nombre de representants dels treballadors quan es produeixi una disminució de la mida de la seva plantilla, la seva empresa podrà fer-ho. Si es troba en aquesta situació i vol reduir el nombre de delegats, actuï de la manera: Compleixi amb tots els requisits que prevegi el seu conveni. Per exemple, pot exigir que la mida de plantilla s’hagi reduït en un percentatge determinat (com un 10%) i que aquesta reducció s’hagi mantingut durant un mínim de temps (com tres mesos). Si el seu conveni preveu de forma genèrica la possibilitat de reduir el nombre de representants per ajustar al seu volum de plantilla (sense establir més requisits), comuniqui directament als seus delegats que aquells que van obtenir menys vots en les últimes eleccions cessaran en el seu càrrec (fins arribar l’ajust corresponent).
  2. D’altra banda, si el seu conveni no regula aquesta qüestió, podria ajustar el nombre de representants si així es pacta amb els propis representants.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.