Dret a l’bonus en cas de baixa voluntària abans de la data de la seva meritació